เคล็ดลับการเลือกคัดทะเบียนสวย แบบง่ายๆเหมาะเพื่อให้คุณเป็นเจ้าของ

แนะนำเคล็ดการเลือกซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยให้คุณอานั้นเลือกทะเบียนสวยได้ถูกต้องกับตัวคุณอาเยอะแยะที่สุดเราเองครับมีเคล็ด+บทความเยอะที่เกี่ยวกับทะเบียนสวยให้คุณอาได้อ่าน เช่นบทความ อักขระทะเบียนที่สมควรหลบเลี่ยง ปกติอักขระทะเบียนที่สมควรหลบเลี่ยงมีไพ่ต่อแต้มหลายในการคำนวณ แต่าเราก็มีวิธีการคำนวณอักขระทะเบียนสวยมาแนะนำคุณอาก็คือ

ทะเบียนสวยวิธีการทั้งนี้ครับ
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าประเภทตัวเขียน 2 ตัวข้างหน้า แล้วนำมาบวกกับเบอร์ 4 ตัวข้างหลัง

2. ภายหลังเมื่อได้ผลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์ศาสตร์

ควรสับหลีกประเภทตัวอักษรตัวเขียนจัญไรและคณิตศาสตร์จัญไร ไม่สมควรมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญคือ แม้หลีกเลี่ยงตัวอักษรจัญไรและคณิตศาสตร์จัญไรไม่ได้ ไม่สมควรให้คณิตศาสตร์จัญไรวันเกิดเป็นคณิตศาสตร์ตัวในที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คำนวณทั้งนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเบอร์ที่ให้คุณอา ระดับดีเยอะแยะ คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  คณิตศาสตร์ผลรวมที่ให้แกอ่ะระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักขระจัญไรที่สมควรหลบเลี่ยงตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันดวงอาทิตย์ คณิตศาสตร์ 6 ตัวเขียน ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันศศิ  คณิตศาสตร์ 1 อักขระ ( อ )

เกิดเวลากลางวันวันอังคาร คณิตศาสตร์ 2 อักขระตัวเขียน ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันวันพุธตอนกลางวัน คณิตศาสตร์ 3 ตัวเขียน ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางคืน คณิตศาสตร์ 5 อักขระตัวเขียน ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันดาวพฤหัส คณิตศาสตร์ 7 ตัวเขียน ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันศุกร์ คณิตศาสตร์ 8 ตัวเขียน ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันเสาร์ คณิตศาสตร์ 4 ตัวเขียน ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ที่ )

ทีนี้ลองดูมาดูตัวอย่าง เช่น เบอร์ทะเบียนคณิตศาสตร์สวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าจ้างอักขระตัวเขียน ศ=7, ศ=7 ได้ผลรวม ประเภทตัวอักษรตัวเขียน คือ 7 + 7 = 14 และผลรวมเบอร์ 4 ตัวข้างหลัง คือ 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำรางวกกัน ได้ดังที่แลเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความผูกพันระหว่างคำกับสัญญาณในภาษาคณิตศาสตร์ศาสตร์ 42  คือผลรวมที่ให้คุณอาระดับดีเยอะแยะ เป็นอาทิ โดยเราเองครับก็นำวันเกิดของเราเองครับมาทำการเปรียบเปรยไปเพราะด้วย เช่นเกิดเวลากลางวันดวงอาทิตย์ ก็ไม่สมควรมีคณิตศาสตร์ 6 และตัวเขียน ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันดวงอาทิตย์เป็นอาทิ เพราะมีอักขระกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกบทความนึงที่เราเองครับอยากแนะนำก็คือ วิธีการคำนวณผลรวมของคณิตศาสตร์ทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญเยอะแยะสำหรับคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยสมควรรู้ก่อนว่าผลรวมเท่าไหนดีมิดี ในวันนี้เราเองครับมีวิธีการคำนวณผลรวมมาให้คุณอาดู

วิธีการคำนวณผลรวมของทะเบียนสวย

แปลงมูลค่าประเภทตัวอักษร 2 ตัวข้างหน้า แล้วนำมาบวกกับเบอร์ 4 ตัวข้างหลัง ซึ่งมูลค่าของตัวอักษรนั้นเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้ทั้งนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีมูลค่าเท่ากับ  1
ข บ ป ง ช               มีมูลค่าเท่ากับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีมูลค่าเท่ากับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีมูลค่าเท่ากับ  4
ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีมูลค่าเท่ากับ  5
จ ล ว อ                  มีมูลค่าเท่ากับ  6
ซ ศ ส                     มีมูลค่าเท่ากับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีมูลค่าเท่ากับ  8
ฏ ฐ                        มีมูลค่าเท่ากับ  9

หลังจากได้ผลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักคณิตศาสตร์ศาสตร์ โดยปันกลุ่มคณิตศาสตร์ศาสตร์ ทั้งนี้

– คณิตศาสตร์ผลรวมดีเยอะแยะ ยกตัวอย่างเช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณอาระดับดีเยอะแยะ มีโอกาสประสบผลสัมฤทธิ์สูง อุปสรรคน้อย ก้าวหน้า รวย รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– คณิตศาสตร์ผลรวมดีกลาง ยกตัวอย่างเช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณอาระดับดีกลาง เหน็ดเหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่ยังมีโอกาสประสบผลสัมฤทธิ์ แม้มีความพยายาม

– คณิตศาสตร์ผลรวมไม่ดีและสมควรหลีกเลี่ยง ยกตัวอย่างเช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เพราะเหน็ดเหนื่อยเยอะแยะ อุปสรรคเยอะแยะ เจอคำถามรุมๆปลุกใจ หน้าที่ การเงิน ความรัก โอกาสเกิดพลิกคว่ำสูง สมควรเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/